تبلیغات
سازه ها و جرثقیل ها

سازه ها و جرثقیل ها
طراحی و ساخت،انواع سازه فلزی،جرثقیل سقفی،جرثقیل دروازه ای،نقشه سوله،جرثقیل دروازه ای سنگ بری، 
قالب وبلاگ
ساخت،تعمیر

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب

                                  نمونه قرارداد خرید و حمل قطعات اسكلت فلزی پروژه

ماده 1 : موضوع قرارداد و مشخصات فنی كالای مورد فروش :

موضوع قرارداد عبارتست از فروش و حمل قطعات اسكلت فلزی پروژه طبق نقشه های ضمیمه و به مشخصات و دستورالعمل های فنی زیر:

1-1- وزن قطعات اسكلت فلزی مورد قرارداد حدود ............... تن می باشد .

1-2- تهیه و تامین كلیه مصالح و تجهیزات لازم برای اجرای كار بعهده فروشنده می باشد و كارفرما هیچگونه تعهدی در مورد تامین مصالح و تجهیزات مصرفی ندارد .

1-3- بارگیری و حمل و نقل كلیه قطعات سازه فلزی و مصالح و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام كار به پای كار به آدرس و باراندازی آن در محل تعیین شده بعهده و هزینه فروشنده می باشد .

1-4- مشخصات و دستورالعمل های فنی قطعات اسكلت فلزی مورد قرارداد بشرح زیر خواهد بود :

فولادهای مورد بحث در این قسمت عبارتند از ورق ( تیر ورق ) كه باید از زنگزدگی و نواقصی كه به مقاومت و یا شكل ظاهری آنها لطمه می‌زند، عاری باشند. استفاده از قطعات زنگ زده و پوسته پوسته شده، مجاز نیست، مگر اینكه به وسیله ماسه‌پاشی یا برس زنی كاملاً تمیز گردند، در این حالت نیز چنانچه سطح مقطع ها ضعیف شده باشد، سطح واقعی ضعیف شده باید در محاسبات منظور گردد.

هرگاه كارفرما به منظور حصول اطمینان از ویژگیهای مصالح فولادی مصرف شده كه به علت مرور زمان و تأثیر عوامل جوی ممكن است ویژگیهای خود را از دست داده باشند و همچنین مصالح فولادی پای كار كه به علل گوناگون مدتی در فضای باز باقی مانده‌اند، بررسی مشخصات فولادهای مورد مصرف را ضروری تشخیص دهد، می‌تواند از هر 10 تن فولاد به تعداد كافی نمونه انتخاب و انجام آزمایشهای زیر را در مورد آنها خواستار گردد:

الف: آزمایش مقاومت كششی و ازدیاد طول نسبی

ب: آزمایش خمشی سرد

پ: آزمایش خمشی بر اثر ضربه

ت: آزمایش تركیب شیمیایی فولاد

گزارش آزمایشهای انجام شده توسط كارخانه سازنده و یا آزمایشهای مورد تأیید كارفرما بر روی مصالح فوق باید صحت ویژگیهای مكانیكی فولادها را در انطباق با آنچه در ASTM-A6 یا روشهای مشابه و متداول آمده است، تأیید نماید.

كارفرما مخیر است نتایج آزمایشهای انجام شده در كارخانه تولید كننده فولاد را پذیرفته و سپس تقاضای بازدید محصولات قبل از ارسال آنها از كارخانه را نموده و یا درخواست انجام آزمایشهای مورد نظر را در حضور نماینده خود در كارخانه بنماید. بازدید از فولاد ساختمانی قبل از حمل به كارگاه از وظایف و اختیارات كارفرما می‌باشد.

قطعات فولادی اتصالات برشی باید با مشخصات داده شده در نشریه شماره 228 با عنوان ”آیین‌نامه جوشكاری ساختمانی ایران“ و یا مشخصات مندرج در بندهای 429 و 430 ”آیین‌نامه جوش در اجرای ساختمانها“ D-69 و AWS مطابقت داشته باشند. كارخانه سازنده این قطعات باید مدارك دال بر انطباق ویژگیهای این قطعات را با مشخصات مذكور ارائه دهد.

نكات مورد توجه در ساخت قطعات اسكلت

1- كلیه فولادهای ساختمانی مصرفی باید معادل با استاندارد ASTM A-33 (ST-37 ) با مقاومت ارتجاعی حداقل 2400 كیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد .

2- پیمانكار باید قبل از شروع برش و ساخت قطعات كلیه ابعاد و طول قطعات فولادی را كنترل و تائید نموده و هرگونه اشكالی را در این مورد با كارفرما حل و فصل نماید .

3- كلیه فولادهای ساختمانی مصرفی و اتصالات آنها باید پس از ساخت با 2 دست ضد زنگ مورد تائید كارفرما پوشیده شوند .

4- سوراخ كردن اجزای فلزی باربر فلزی مگر با اجازه مهندس محاسب مجاز نخواهد بود .

5- كلیه جوشكاریها باید با الكترود AWS- E – 60 یا معادل آن انجام شود . معادل ایرانی این الكترودها AMA23AK و AMA 1537A خواهد بود . محلهای جوشكاری باید قبل از انجام جوشكاری كاملا" تمیز شوند .

6- طول و ابعاد جوشها باید دقیقا" مطابق مشخصات نقشه ها باشد . از ابعاد بزرگتر جوش اگر با مشخصات AWS هماهنگ باشد ، می توان استفاده نمود . جوشهای شیاری باید جوشهای كاملا" نفوذی باشند .

7- حداقل ضخامت بعد جوش در محلهائیكه در نقشه سازه مشخص نشده برابر D=0.7 t می باشد كه t عبارتست از نازكترین ضخامت صفحه اتصال و یا t در پروفیل های نورد شده ضخامت بال لبه پروفیل می باشد .

8- درز و پخ ورقها باید مطابق جزئیات اجرایی در نقشه ها و یا جزئیات استاندارد تیپ انجام شود .

9- بعد از هر پاس جوشكاری روباره حاصل از جوش توسط گل زنهای دستی برداشته شده و سپس پاس بعدی شروع شود .

10- الكترودهای مرطوب كم هیدروژن ( خشكه) قبل از مصرف در كوره با حرارت 250 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت خشك شوند .

11- قبل از جوشكاری تمام جوش درزها در پروفیل ها و ورقها و همچنین الكترودهای مصرفی باید عاری از هرگونه زنگ زدگی ، روغن ، رنگ و سایر عوامل موثر در كاهش كیفیت جوش باشند .

12- در كلیه تیرهای لانه زنبوری در محل اتصال حداقل دوچشمه از تیرهای لانه زنبوری در هر طرف اتصال با ورق تقویت جان پر گردد .

13 - برش با شعله

لبه‌های حاصل از برش با شعله كه در آینده تحت تنشهای كششی بزرگ قرار خواهند گرفت، باید كاملاً یكنواخت و عاری از ناهمواریهای بیش از 5 میلیمتر باشند. ناهمواریها و زخمهای بیش از 5 میلیمتر را باید با سنگ زدن و در صورت لزوم تعمیركاری توسط جوش هموار كرد، همچنین لبه‌های بریده شده توسط شعله كه مورد جوشكاری قرار خواهند گرفت، باید تا حد امكان عاری از ناهمواری و بریدگی باشند. سوراخهایی كه به منظور دسترسی و تسهیل جوشكاری تعبیه می‌شوند، باید امكان دید كامل را فراهم ساخته و دارای فراخی كافی باشند، این سوراخها و نیز قسمتهای بریده شده بال در انتهای تیرها، باید به صورتی كاملاً یكنواخت، با انحنای ملایم و بدون گوشه‌های تیز و زاید تعبیه شوند. در نیمرخهای سنگین و مقاطع مركبی كه از مصالح به ضخامت بیش از 50 میلیمتر ساخته می‌شوند، باید لبه‌های بریده شده یا سوراخهای دسترسی را كه توسط شعله بریده می‌شوند، با سنگ زدن به صورت فلز صاف و براق درآورد. اگر قسمتهای منحنی بریده شده در تیر یا سوراخ (به شرح بالا)، توسط عمل مته كردن و یا سوهان زدن شكل گرفته باشند، به سنگ زدن و صاف كردن نیاز نیست. همچنین در نیمرخهای سنگین و قطعات ساخته شده با جوش به ضخامت بیش از 50 میلیمتر، باید پیش‌گرم كردن تا دمای حداقل 65 درجه سلسیوس قبل از برش انجام شود.

14- جوشكاری

جوشكاری باید توسط جوشكاران ماهر طبق نقشه و كاملاً مطابق با ابعاد مشخص شده انجام گردد. چنانچه كارفرما لازم بداند، باید جوشكار دارای گواهینامه معتبر جوشكاری بوده، یا قبل از انجام كار توسط كارفرما از وی آزمون مهارت به عمل آید.

روش جوشكاری، مهارت جوشكار، ظاهر كار، خواص جوش و روشهایی كه برای تصحیح جوش و جوشكاری معیوب به كار می‌رود، باید مطابق با مقررات جوشكاری مندرج در نشریات 20 تا 24 و 288 دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور باشد.

در جوشكاری باید ضوابط زیر در نظر گرفته شود :

14-1- قبل از جوشكاری باید سطوح مورد نظر از مواد زاید (گردوخاك، زنگزدگی، رنگ و غیره) كاملاً پاك شود. به طور كلی جوشكاری در دماهای زیر صفر درجه سلسیوس به ویژه در جریان باد، ممنوع است. در صورتی كه جریان هوا یكنواخت و ثابت باشد و بتوان سطوح مجاور محل جوشكاری را به شعاع حداقل 10 سانتیمتر با وسایل مناسب به نحوی گرم كرد كه گرمای آن با دست كاملاً محسوس باشد و این دما در تمام مدت جوشكاری حفظ شود، می‌توان در هوای تا منهای 5 درجه سلسیوس جوشكاری كرد. در صورتی كه این شرایط را بتوان در هوای پایین‌تر از منهای 5 درجه سلسیوس، تأمین و حفظ نمود، می‌توان در هوای تا 18 درجه زیر صفر با احتیاط، به جوشكاری ادامه داد. در دماهای پایین‌تر از منهای 18 درجه سلسیوس، جوشكاری مطلقاً ممنوع است.

14-2- چنانچه در نقشه‌های اجرایی مشخص نشده باشد، شدت جریان و نوع الكترودها باید طوری انتخاب شود كه جوش كامل و دارای نفوذ كافی بوده و قطعات مورد اتصال به قدر كافی ذوب شوند. سطح جوش باید عاری از شیار، قسمتهای برآمده، سوختگی و گودافتادگی باشد.

14-3- چنانچه جوشكاری در بیش از یك گذر انجام می‌شود، قبل از برداشتن پوسته هر گذر و پاك كردن آن با برس سیمی نباید گذر بعدی جوش شروع شود.

14-4- بین قطعاتی كه مستقیماً به طریق جوش گوشه به هم جوش می‌شوند، نباید درزی بیش از 2 میلیمتر موجود باشد. جوشكاری باید به نحوی انجام گیرد كه قطعات مربوط از شكل اصلی خارج نشده و درزها دچار تابیدگی و اعوجاج نشوند. رواداری اعضای جوشكاری شده، مطابق جدول (ب) زیر خواهد بود.

14-5- اتصال ورقها به یكدیگر از نوع كاملا" نفوذی است . پس از جوشكاری طرف اول ، باید طرف دوم را كاملا" سنگ زد و سپس جوشكاری نمود . لبه پخ باید كاملا" تمیز باشد .

14-6- اتصال ورقهای زیرسری و روسری گیرداری بصورت نفوذی است و زاویه پخ سازی 45 درجه است .

14-7- طول جوشها به شرح زیر است :

الف – ستونها

100% ورقها به یكدیگر ( سراسری )

100% طول نبشیها و ورقهای محل اتصال تیر به ستون ها

100% طول لچكی ها و قوطی ها در محل اتصال ستون به ستون

ب- تیرها

50% طول بال تیر در نجاورت یكدیگر

80% طول ورقهای تقویتی پلها

100% محیط ورقهای تقویتی جان لانه زنبوری

14-8- استفاده از دینام و ركتیفایر توصیه می شود .

14-9- در جهت بهبود جوش موارد زیر توصیه می شود :

- در هوای برفی و بارانی جوشكاری مجاز نمی باشد .

- در هوای كمتر از صفر درجه سانتیگراد جوشكاری مجاز نمی باشد مگر با رعایت پیشگرم قطعات

- در هنگام جوشكاری نفوذی و نیمه نفوذی ، تمیز كردن هرلایه از جوش توسط گل زن ، برس برقی و سنگ انجام گیرد

- حداكثر پهنای نوار جوش باید 5/2 برابر قطر الكترود باشد .

- تمام نوارهای جوش باید بصورت یكنواخت و محدب باشد ، تقدم جوشهای عرضی بر جوشهای طولی باید رعایت شود .

- در جوشهای گوشه 2 mm از لبه ورق باید باقی بماند .

- حداكثر مقدار برآمدگی جوش در اتصالات لب به لب 3 mm است .

- هیچ گونه ترك و عدم ذوب مجاز نیست .

14-10 – برای جوشهای نفوذی و نیمه نفوذی تست جوش زیر نظر كارفرما الزامی است

14-11- استاندارد مرجع برای عملیات جوشكاری اسكلت فلزی سازه ، استاندارد AWSD1.1 و یا آئین نامه جوشكاری ایران بوده و مراحل كاری و انتخاب مواد و مصالح مصرفی لازم است مطابق و بر اساس مندرجات و نیازهای استاندارد مذكور صورت پذیرد .

14-12- كف كلیه ستونها باید كاملا" سنگ زده و گونیا شود .

14-13 - كارفرما مخیر است در هر مورد كه لازم بداند جوشها را مورد آزمایش قرار دهد. برای جوشكاری لازم است مشخصات مندرج در نشریه‌های 20 تا 24 و 228 دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی مورد توجه قرار گیرد.

15 - تعبیه خیز و خم و راست كردن قطعات

به كار بردن روشهای گرم كردن موضعی و یا تغییر شكل مكانیكی برای ایجاد انحنا و یا از بین بردن آن (راست كردن) مجاز است، مشروط بر آنكه دمای موضعهای گرم شده (كه به روش قابل قبولی اندازه‌گیری می‌شود) از 565 درجه سلسیوس برای فولادهای قوی مخصوص و 650 درجه سلسیوس برای فولادهای نرمه، تجاوز ننماید. به هر حال هرگاه آهن‌آلات اسكلت فولادی ساختمانها نیاز به صافكاری و ترمیم داشته باشند، انجام این عملیات هنگامی مجاز خواهد بود كه انحرافات آنها از مقادیر مندرج در فصل 24 نشریه 55 (تعمیر، تخریب و بازسازی) تجاوز ننماید.

16- رفع معایب آهنهای مورد مصرف در سازه ساختمانها

پیچیدگی، تابیدگی و كمانش تمامی آهن‌آلات اسكلت فلزی ساختمانها، نباید بیشتر از رواداریهای تعیین شده در فصل كارهای فلزی باشند.

نسبت حداكثر انحنا به طول نباید از یك هزارم و در عین حال از ده میلیمتر تجاوز نماید، مگر اینكه این خمیدگی مطابق نقشه‌های اجرایی ایجاد شده باشد.

صافكاری آهن‌آلات اسكلت فولادی ساختمانها با چكش مجاز نبوده و اصلاحات باید به وسیله نورد پرس و یا ماشین مناسب دیگری كه هیچگونه آسیبی به فولاد وارد نسازد، به صور زیر انجام گردد.

17 - رواداری

رواداری در ابعاد، پیچیدگی، تابیدگی، كمانش تمامی اعضای اسكلت فلزی و همچنین انحرافات هنگام نصب، نباید فراتر از رواداریهای مندرج در جداول (الف) و (ب) زیر باشند.
طبقه بندی: چند نمونه قرارداد سوله و سازه فلزی،
[ شنبه 10 فروردین 1392 ] [ 03:24 ب.ظ ] [ سجادی ]

نقشه سوله وسازه های فلزی و نقشه جرثقیل سقفی ودروازه ای،نقشه مخازن وپل

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ شخصی بوده و به منظور آشنایی کاربران با انواع سازه های فلزی راه اندازی شده است.
آدرس دیگر وبلاگ
www.saze2fa.ir
مشاوره و پاسخ دهی به سوالات شما باعث دلگرمی ماست. saze2fa@yahoo.com
شماره تماس 09154819200 سجادی

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد
ارائه خدمات به:

عمران سازه

تیرچه امیر

کارخانه سیمان مشهد

سپهر سازه توس

کیا گستر مشهد

فرناد بتن

سازه گستر

پایانه بار استقلال بینالود

نیک آوران خراسان

سازه سرا کاشان

شهرداری لامرد

نیروگاه گازی فردوسی مشهد

راه آهن مشهد

نیروی زمینی ارتش

اکسیژن ملائکه مشهد

کیمیا تحقیق پارس

تاژه صنعت سبزوار

تاژه صنعت اشتهارد